Hoofdmenu

Monitor Brzo-bedrijven 2021 naar Tweede Kamer

ProfielfotoPetra Teodorascu 17-01-2023 57 keer bekeken 0 reacties

Bureau BRZO+ heeft in mei de 'Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2021' aangeboden aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. De monitor is in december als onderdeel van de Staat van de Veiligheid aangeboden aan de Tweede Kamer.

Deze 11e monitor beschrijft de resultaten van de Brzo-inspecties die in 2021 zijn uitgevoerd en geeft een beeld hoe de bedrijven het Brzo 2015 naleven. 
In 2021 waren in Nederland 408 Brzo-bedrijven actief. Het aantal is in vergelijking met 2020 met één gestegen.

Corona
Sinds de coronapandemie zijn de Brzo-inspecties anders georganiseerd. Naast de fysieke inspectie op locatie, is in de voorbereiding en de afronding van de Brzo-inspectie videobellen een gangbaar instrument geworden. Ondanks de coronamaatregelen is in 2021 bij alle Brzo-bedrijven die wettelijk gezien geïnspecteerd moesten worden, een Brzo-inspectie uitgevoerd.

Inspecties
Van de hogedrempelbedrijven is 98% tenminste één keer geïnspecteerd. De overige 2% is om legitieme redenen niet geïnspecteerd. Hiermee is aan de wettelijke verplichting voldaan. Voor alle lagedrempelbedrijven is aan de wettelijke verplichting voldaan om minimaal eens per drie jaar te worden geïnspecteerd.
Bij de Brzo-bedrijven zijn in totaal 451 inspecties uitgevoerd. 90% van alle inspecties werd vooraf aangekondigd bij de bedrijven. Daarvan had 11% ook een onaangekondigd inspectiedeel. 10% van de inspecties werd niet aangekondigd.

Bedrijven
Er zijn 388 Brzo-bedrijven geïnspecteerd. Bij 40% van deze bedrijven (154) zijn geen overtredingen geconstateerd. Ten opzichte van 2020 is dit een toename van 2%. Bij 32% van de geïnspecteerde bedrijven (126) zijn uitsluitend overtredingen van de lichtste categorie geconstateerd. Dat betekent dat in totaal bij 72% van de geïnspecteerde bedrijven geen of lichte overtredingen zijn geconstateerd. Ten opzichte van 2020 is dit percentage afgenomen (dit was 78%). Bij 26% van de geïnspecteerde bedrijven (100) zijn middelzware en lichte overtredingen geconstateerd en bij 2% (8) zijn een of meerdere zware overtredingen geconstateerd.

Overtredingen
Er zijn in totaal 752 overtredingen vastgesteld. Dit is vergelijkbaar met het aantal overtredingen in 2020 (dit was 761). Een afname in overtredingen is te zien in de categorie licht (van 580 naar 523). Er is sprake van een toename in de categorieën middelzwaar (van 178 naar 220) en zwaar (van drie naar negen). Van alle geconstateerde overtredingen betrof 70% een lichte overtreding. De negen zware overtredingen zijn geconstateerd op het gebied van controle op de exploitatie, maatregelen, explosieveiligheid en veilig uitvoeren van de werkzaamheden. Bij deze overtredingen is direct ingegrepen waarmee het onmiddellijke gevaar werd weggenomen.

Handhaving
Op 1 maart 2022 was 36% van de 752 overtredingen opgeheven. Voor 46% van de overtredingen is het handhavingstraject in uitvoering. Een deel van de overtredingen kan in de praktijk al beëindigd zijn, maar een inspectie moet nog plaatsvinden om dit te bevestigen. Van 18% van de overtredingen was het handhavingstraject nog in voorbereiding. Het Wabo bevoegd gezag en de Nederlandse Arbeidsinspectie traden het meest op als handhavend toezichthouder. Uit de beschikbare gegevens van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie blijkt dat in 2021 vijf processen-verbaal voor overtredingen uit 2021 en voorgaande jaren in behandeling zijn genomen.

In vogelvlucht
Tegelijkertijd met toezending aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat is de monitor ook gestuurd aan de staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de minister van Justitie en Veiligheid, de Gedeputeerde Staten, het Interprovinciaal Overleg en het Veiligheidsberaad.
Naast de volledige rapportage is een verkorte versie van de Monitor opgesteld: de Monitor in vogelvlucht.

  • Klik hier voor de Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2021
  • Klik hier voor de Monitor in vogelvlucht
  • Klik hier voor de Staat van de Veiligheid

Reacties

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen