Hoofdmenu

Nulmeting innovatie bij Brzo-bedrijven afgerond

ProfielfotoPetra Teodorascu 17-01-2023 71 keer bekeken 0 reacties

BRZO+ doet onderzoek naar innovatiekansen bij Brzo-bedrijven met verouderde ontwerpen. Voor de nulmeting die eind vorig jaar is uitgevoerd, heeft bijna de helft van de Brzo-bedrijven in Nederland de online enquête ingevuld. De resultaten worden nu verwerkt.

De online enquête bevatte ruim 50 vragen. Er zijn 127 ingevulde vragenlijsten ontvangen met gegevens van 192 Brzo-bedrijven.

Resultaten
Doel van deze nulmeting was om een beeld te krijgen van de huidige situatie bij Brzo-bedrijven rond innovatie in relatie tot verouderde installaties. De resultaten worden nu geïnterpreteerd en er wordt een rapportage geschreven.

Inspectiegids
Met de resultaten willen we mogelijke aanknopingspunten voor de toezichthouders identificeren om deze innovatie bij de bedrijven te bevorderen. Indien de resultaten daar aanleiding toe geven, zal de redactieraad aandachtspunten opstellen met hoofd- en substellingen wat zal leiden tot een inspectiegids Innovatie als hulpmiddel bij de Brzo-inspecties.

Aanleiding
De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft in 2017 onderzoek gedaan naar een aantal incidenten die plaats hebben gevonden op het Limburgse chemiecomplex Chemelot en stelt dat verouderde ontwerpen van installaties een achterliggende factor is waardoor de voorvallen hebben plaats gevonden. De Onderzoeksraad geeft in het rapport BRZO+ de volgende aanbeveling: Bevorder dat toezichthouders in Brzo-inspecties expliciet aandacht geven aan de risico’s van verouderde ontwerpen van installaties. 

Vragen
Heb je vragen of opmerkingen die van belang kunnen zijn voor het project? Neem dan contact met projectleider Claudia Lambermont via bureaubrzo@rws.nl.

Reacties

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen