Hoofdmenu
Submenu

Voorbeeldenatlas

De projectgroep TZ4 verzamelt en analyseert vanaf 2018 gestructureerd de ongewone voorvallen in Nederland die zijn gemeld door majeure risicobedrijven (Brzo- en RIE4-bedrijven). Hieruit bleek dat er discussie bestaat over wanneer een voorval aangemerkt moet worden als ongewoon voorval. Ook in gesprekken met toezichthouders en bedrijven heerst nog onduidelijkheid over wanneer een voorval moet worden aangemerkt als ongewoon voorval in de zin van artikel 17 Wet milieubeheer.

In een poging meer duidelijkheid hierover te geven heeft de projectgroep een voorbeeldenatlas opgesteld. Deze atlas is niet bedoeld als definitieve en beperkende opsomming van alle mogelijke voorvallen en of dit dan ongewone voorvallen betreft die gemeld moeten worden. In deze atlas hebben we voorvallen van de afgelopen tijd opgenomen waarbij er discussie was of deze gemeld moesten worden. We hebben geprobeerd om een zo breed mogelijk scala aan voorvallen te presenteren om zoveel mogelijk criteria en overwegingen mee te kunnen nemen. Het doel van deze atlas is om mee te werken aan een landelijk steeds uniformere wijze van melden en behandelen van ongewone voorvallen. Aanvullingen op deze atlas die dat doel dichterbij brengen zijn dan ook altijd welkom.

Klik op onderstaande afbeelding om naar het feedbackformulier te gaan. Alle feedback en suggesties zijn van harte welkom. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage aan het verbeteren van de voorbeeldenatlas.

https://forms.office.com/e/SqQt8KbFjV

In onderstaande sectie kunt u de voorbeeldenatlas downloaden.

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen