Agenda BRZO+

{"tabBasic":{"type":"events","title":"Agenda BRZO+","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":true,"autoRefresh":true},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"118244"},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

Brzoweb

Dit is de startpagina van het Brzoweb van de Brzo-uitvoeringsdiensten in Nederland. Het Brzoweb is een besloten werkomgeving waarin deze diensten samenwerken aan een uniforme uitvoering van hun taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij de Brzo-bedrijven in Nederland. Dit zijn bedrijven die vanwege activiteiten met risicovolle stoffen vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo 2015). Deze bedrijven zijn verplicht om naast de milieuvergunning te voldoen aan eisen uit het Brzo 2015.   

De Brzo-uitvoeringsdiensten werken samen in het landelijk programma BRZO+. Informatie hierover is te raadplegen op de openbare website van het programma. Ook vindt u er nieuwsberichten over de uitvoering van het programma.

In Nederland zijn zes Brzo-omgevingsdiensten die zijn gespecialiseerd in genoemde taken. Zij voeren deze uit in opdracht van de Wabo bevoegde gezagen. Op de website van Omgevingsdienst.nl vindt u meer informatie over deze en de andere omgevingsdiensten in Nederland.

Op deze pagina vindt u nieuwsberichten, specifiek vanuit de zes Brzo-omgevingsdiensten.

Cookie-instellingen